TowerPark 

TowerPark je Open Air festival, ktorý je projektom Electro Playground

a