Universal Media .sk je mladá a kreatívna firma s dobrými nápadmi, zaoberajúca sa rôznymy akciami, eventami a marketingovými komplexnými riešeniami. Často bok po boku spolu organizujeme hudobné akcie pre mladých ľudí. 

back to partneri ; back to media

Tags: , ,