RC 

Facebook_logo_(square) Reaction Control sú party, na ktorých tvorbe sa Electro Playground podieľa 

 

a